Кафедра хімічних та фармацевтичних технологій

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом "Хімічні технологія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Хімічна технологія органічних речовин" та спеціалістів за спеціальністю "Технологія фармацевтичних препаратів".
Сайт кафедри http://kafedra-hft.ho.ua/


Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 33. ауд. 302
Телефон: (06453) 6-41-60
Електронна пошта: tov@iht.lg.ua

Склад кафедриГалстян Андрій Генрійович
Галстян Андрій Генрійович
завiдувач кафедри, професор
доктор хiмiчних наук


Горбас Лариса Федорівна
Горбас Лариса Федорівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Шапкін Володимир Петрович
Шапкін Володимир Петрович
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Шабрацький Віктор Іванович
Шабрацький Віктор Іванович
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Андреєв Павло Юрійович
Андреєв Павло Юрійович
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Колпакова Ольга Анатоліївна
Колпакова Ольга Анатоліївна
старший викладач

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "051 Економіка"

 - Вступ до спеціальності / 161-Хімічні технології та інженерія
 - Вступ до спеціальності / 226 Фармація, промислова фармація
 - Основи матеріалознавства, тара та упаковка

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Будова, властивості та застосування продуктів тонкого органічного синтезу
 - Дипломна робота (магістри)
 - Дипломне проектування (магістри)
 - Дипломне проектування ТОВ (бакалаври)
 - Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Озон та його реакції з органічними сполуками
 - Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика
 - Основи організації виробництв органічного синезу
 - Основи проектування виробництв продуктів тонкого органічного синтезу
 - Основи технології основного органічного та нафтохімічного синтезу
 - Основи технології переробки горючих копалин
 - Охорона праці в галузі
 - Практики ТОВ
 - Промислова біотехнологія ТОВ 2011 набору студентів
 - Промислова біотехнологія ТОВ 2014 набору студентів
 - Теорія хіміко-технологічних процесів
 - Технічний аналіз у виробництві органічних сполук
 - Технологія найважливіших виробництв тонкого органічного синтезу
 - Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
 - Устаткування виробництв органічного синтезу
 - Фізико-механічні процеси і устаткування
 - Хімічні технології органічних речовин
 - Хімія і технологія процесів окиснення органічних сполук
 - Хімія та технологія проміжних продуктів тонкого органічного синтезу

Для спеціальності " 226 Фармація, промислова фармація "

 - Валідація технологічного процесу та аналітичних методик
 - Гігієна та промислова санітарія фармацевтичних виробництв
 - Допоміжні речовини у фармацевтичній технології
 - Загальна хімічна технологія
 - Курсове та дипломне проектування Фармація
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Основи токсикології
 - Охорона праці в галузі
 - Практики Фармація
 - Промислова біотехнологія фармація
 - Промислова технологія синтетичних субстанцій
 - Промислова технологія фармацевтичних препаратів
 - Теоретичні основи фармацевтичних технологій
 - Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин
 - Фармакогностичні методи аналізу
 - Фармакологія
 - Фармацевтична ботаніка
 - Фармацевтична хімія
 - Фармацевтичне правознавство
 - Хімічна мікробіологія
 - Хімія і технологія напівпродуктів в органічному синтезі біологічно активних речовин


Історія кафедри

 

У 1929 році в місті Рубіжне на базі хімічного технікуму був створений Рубіжанський хіміко-технологічний інститут, головним завданням якого була підготовка спеціалістів, необхідних для хімічного заводу «Красное знамя», що набирав темпи, нині ТОВ «Рубежанский Краситель».

У 1931 році для організації кафедри технології барвників і надання наукової допомоги заводу з Москви до Рубіжного був направлений професор Московського хіміко-технологічного інституту, основоположник анілінобарвникової промисловості, автор унікальної монографії «Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей», яка не втратила своє значення до теперішнього часу - Ворожцов М.М. Він був і першим завідувачем кафедри. Після нього кафедру очолював відомий вчений проф. Силін М.Ф. Ця кафедра в РХТІ існувала до 1949 року. Для читання лекцій були запрошені професори - хіміки О.Є. Порай-Кошиць, М.О. Ільїнський, О.Є. Кретов, А.А. Солоніна та інші відомі вчені.

У 1965 році після відтворення в 1959 році Рубіжанського ВНЗ була відновлена кафедра технології барвників, яку очолив «батько» Рубіжанського філіалу доц. Плакідін В.Л. (1965-1966 рр.). Потім кафедрою завідували доц. Козорєз Л.А. (1966-1969 рр.), проф. Якобі В.О. (1969-1997 рр.) і з 1997 року по теперішній час - проф. Галстян Г.А.

З 1999 року у зв'язку зі зміною номенклатури хімічних спеціальностей кафедра називається кафедрою технології органічних речовин.

З 1997 року кафедра почала здійснювати підготовку та випуск фахівців зі спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів».

У навчальному процесі на кафедрі брали участь вчені Рубіжанського філіалу Московського науково-дослідного інституту органічних напівпродуктів і барвників, створеного під керівництвом М.М. Ворожцова. Лекції читали директор РФ НИОПиК Лаврищєв В.А., видатний фахівець в галузі застосування барвників проф. Голомб Л.М., відомий вчений в галузі напівпродуктів і барвників проф. Шейн С.М.

В даний час навчально-виховний процес на кафедрі здійснює 10 викладачів, з яких 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.

 

Наукові досягнення кафедри

 

Опубліковано понад 600 наукових праць, отримано понад 100 авторських свідоцтв, з них понад 20 впроваджено у виробництво, прочитано понад 300 доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Участь кафедри в навчальному і науковому житті

1976 рік - проведено Всесоюзна нарада завідувачів кафедрами спеціальності «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів».

1979 рік - відбувся Всесоюзний семінар «Озон-79», в якому взяли участь 42 навчальних та науково-дослідні інститути та організації.

1980 рік - організовано роботу наукової сесії відділення загальної та технічної хімії АН СРСР, присвячена хімії озону.

1981 рік - проведена Всесоюзна науково-технічна конференція «Синтез та промислове застосування барвників і проміжних продуктів».

2010 рік - організовано Всеукраїнську конференцію «Реакції окислення. Наука і технології».

Захистили кандидатські дисертації

Пономарьов Б.А., Тюпало М.Ф., Галстян Г.А., Соколова С.М., Сіміков В.Г., Похила С.Е., Ципенюк В.П., Клочко В.М., Шпак Л . П., Зернов А.В., Галстян Т.М., Бернашевскій Н.В., Степанян А.А., Бондаренко Н.А., Галстян А. Г., Моспанова О.В.

За останні 10 років під керівництвом проф. Галстяна Г.А. за науковим напрямом кафедри «Озон та його реакції з ароматичними сполуками» захистили кандидатські дисертації викладачі нашого інституту Літвінова І.М., Потапенко Е.В., Мамчур О.В., Андрєєв П.Ю., Сєдих Г.О., Бушуєв А.С.

Захистили докторські дисертації

Якобі В.А., Тюпало М.Ф., Галстян Г.А.

Першими отримали ступінь магістра

Куцоба Є.Н., Рома К.А., Хлякин Т.М.

Монографії

Разумовський С.Д., Галстян Г.А., Тюпало М.Ф., Озон та його реакції з аліфатичними сполуками. - Луганськ. Вид-во. СНУ -2000. - 318 с.

Галстян Г.А., Тюпало Н.Ф., Разумовский С.Д. Озон и его реакции с ароматическими соединениями. - Луганск. Изд-во. ВНУ -2004. - 272 с.

Галстян Г.А., Тюпало Н.Ф, Галстян А.Г. Жидкофазное каталитическое окисление ароматических соединений озоном Луганск. Изд-во. ВНУ -2009. - 415 с


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх