Напрям "Хімічна технологія та інженерія"

Закінчена школа! Мрії… мріі. Який юнак чи дівчина не мріє знайти свою «синю птицю». Багато доріг, а по якій підти? Одна з них може привести до нас, на кафедру «Технології органічних речовин». Ми чекаємо на Вас на спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин», бо вона є брамою в одну з найцікавіших сфер людської діяльності, дає знання для створення різноманітних органічних речовин з унікальними властивостями. Відкриття і синтези лікарських препаратів, вітамінів, органічних синтетичних барвників, запашних речовин, нових речовин для використання в біомедицині – ось не повний перелік того, чим займаються випускники, що обрали і успішно закінчили цю цікаву спеціальність.

Кафедра випускає спеціалістів за цією спеціальністю починаючи з 1929 року. За 80 років існування підготовлено більше 2000 спеціалістів, які потім працювали технологами, міністрами, директорами заводів, науковцями науково-дослідних інститутів тощо. Сьогодні випускники кафедри працюють практично на всіх хімічних підприємствах та установах України, Росії та Білорусії.

Кафедра пишається науковими кадрами, які вели і ведуть підготовку спеціалістів. Першими керівниками кафедри були видатний вчений, один з засновників промисловості тонкого органічного синтезу, автор унікальної монографії «Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей» проф. Ворожцов М.М. та видатний вчений-анілінокрасочник проф. Силін Н.Ф. На кафедрі працювали професора-хіміки Порай-Кошиц О.Є., Ільїнський М.А., Солоніна А.А. (колега Менделєєва Д.І.) та інші видатні вчені. Випускники кафедри добре пам’ятають своїх вчителів-вчених Плакідіна В.Л., Голомба Л.М., Якобі В.О.

За роки впровадження освітньої діяльності за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» створена належна матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення, навчальний процес проводиться переважно професорами та доцентами. В бібліотеці університету, методичних кабінетах та навчальних лабораторіях є необхідна кількість посібників, підручників, довідників, додаткової літератури, періодичних видань України та інших країн. Студенти мають доступ до Інтернету для роботи у мережі з патентною та іншою науковою інформацією.

Студенти приймають активну участь в роботі художньої самодіяльності. Створені всі умови для повсякденних занять фізкультурою і спортом. Студентський гуртожиток на 400 осіб розташований поряд з навчальними корпусами.

Спеціальність має ІV рівень акредитації, що дає можливість готовити бакалаврів, спеціалістів та магістрів по денній та заочній формі навчання. Підготовка фахівців ведеться на базі наукової школи «Озон і його реакції з органічними сполуками» в рамках якої працює аспірантура, захищено 3 докторських та 21 кандидатських дисертацій, видано більше 600 наукових праць, отримано більше 100 патентів, з них 20 впроваджено у виробництво, зроблено більше 300 доповідей на конференціях, видано 4 монографії, 5 навчальних посібників тощо.

Вчені кафедри приймають активну участь в науковому житті України, колишнього СРСР та держав СНД. За останні 25 років вчені кафедри були організаторами 5 міжнародних наукових конференцій, остання – Перша Українська конференція «Реакції окиснення. Наука і технології», відбулася в вересні 2010 року. Кафедра активно співпрацює з вченими Інституту органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Літвіненка НАН України, Донецьким національним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Харківський політехнічний університет», Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Російським хіміко-технологічним університетом ім. Д.І. Менделєєва та ін. Така співпраця дає можливість нашим випускникам вчитися не тільки в аспірантурі кафедри, а й аспірантурах інших університетів.

Кожний навчальний рік закінчується для студентів-випускників захистом дипломних проектів за спеціальністю. Молоді фахівці йдуть на виробництво, а науковці кафедри вже розмірковують про вас, хто завтра прийде на їх місце, з ким ми мусимо пройти цей нелегкий, але дуже цікавий шлях – шлях в п’ять студентських років.

Кафедра чекає на вас, випускників шкіл, технікумів, профтехучилищ до себе на навчання за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», яка є найкращою серед інших, вкрай необхідна державі, забезпечить вам у майбутньому належний рівень життя.


Дисципліни, що вивчаються студентами цього напрямуКафедра вищої математики та комп'ютерних технологій викладає:

 - Інформатика
 - Інформаційні технології
 - Вища математика
 - Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 - Методи обробки даних та планування експерименту
 - Моделювання хіміко-технологічниї процесів
 - Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін викладає:

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація виробничих процесів
 - Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна та неорганічна хімія
 - Загальна хімічна технологія
 - Контроль та управління ХТП
 - Латинська мова
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Механізм та реакційна здатність органічних сполук
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Поверхневі явища і дисперсні системи
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичні методи дослідження молекул
 - Фізична хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія ароматичних сполук

Кафедра економіки та підприємництва викладає:

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Основи зовнішньоекономічних зв’язків
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Кафедра машин та апаратів хімічних виробництв викладає:

 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології

Кафедра хімічних та фармацевтичних технологій викладає:

 - Будова, властивості та застосування продуктів тонкого органічного синтезу
 - Дипломна робота (магістри)
 - Дипломне проектування (магістри)
 - Дипломне проектування ТОВ (бакалаври)
 - Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Озон та його реакції з органічними сполуками
 - Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика
 - Основи організації виробництв органічного синезу
 - Основи проектування виробництв продуктів тонкого органічного синтезу
 - Основи технології основного органічного та нафтохімічного синтезу
 - Основи технології переробки горючих копалин
 - Охорона праці в галузі
 - Практики ТОВ
 - Промислова біотехнологія ТОВ 2011 набору студентів
 - Промислова біотехнологія ТОВ 2014 набору студентів
 - Теорія хіміко-технологічних процесів
 - Технічний аналіз у виробництві органічних сполук
 - Технологія найважливіших виробництв тонкого органічного синтезу
 - Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
 - Устаткування виробництв органічного синтезу
 - Фізико-механічні процеси і устаткування
 - Хімічні технології органічних речовин
 - Хімія і технологія процесів окиснення органічних сполук
 - Хімія та технологія проміжних продуктів тонкого органічного синтезу

Кафедра екології та технології полімерів викладає:

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Нано-технології в органічному синтезі та полімерних продуктів
 - Основи проектування підприємств з виробництва ВМС
 - Охорона праці в галузі
 - Полімери спеціального призначення
 - Промислова екологія
 - Структурна модифікація еластомерів і пластиків
 - Технологія виробництва ВМС
 - Технологія вторинної переробки полімерів
 - Технологія лакофарбних покрить
 - Технологія переробки композиційних полімерних матеріалів
 - Фізико-хімічні основи плівкоутворення та старіння високомолекулярних сполук
 - Цивільний захист

Кафедра загальної фізики та технічної механіки викладає:

 - Інженерна і комп’ютерна графіка
 - Електротехніка та основи електроніки
 - Прикладна механіка
 - Фізика


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх