Правила прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2019 році

Ліцензія

Акт узгодження переліку спеціальностей
 
Положення про приймальну комісію СНУ

Про призначення складу відбіркової комісії ІХТ

Наказ про графік роботи технічного персоналу відбіркової комісії

Правила прийому на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2020 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей,за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Положення про апеляційну комісію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Додаток 9. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 10. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання

Додаток 12. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 13. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Додаток 14. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії

Додаток 15. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Положення про підрозділ по роботі з іноземними студентами

Система Конкурс для ІХТ

Вступ ЄДЕБО 
© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх