Кафедра машин та апаратів хімічних виробництв

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Галузеве машинобудування".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 33. ауд. 213
Електронна пошта: mahp@iht.lg.ua

Склад кафедриБєлкін Давид Ілліч
Бєлкін Давид Ілліч
завiдувач кафедри, професор
доктор технічних наук


Василенко Наталія Афанасіївна
Василенко Наталія Афанасіївна
доцент кафедри
кандидат фізико-математичних наук


Васецька Лариса Олександрівна
Васецька Лариса Олександрівна
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Бородіна Антоніна Володимирівна
Бородіна Антоніна Володимирівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Ненько Маргарита Василівна
Ненько Маргарита Василівна
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Костенко Ірина Григоріївна
Костенко Ірина Григоріївна
старший викладач


Ржецька Тетяна Анатоліївна
Ржецька Тетяна Анатоліївна
старший викладач


Демченко Ольга Олександрівна
Демченко Ольга Олександрівна
старший викладач
кандидат технічних наук


Керемет Михайло Анатолійович
Керемет Михайло Анатолійович
завідувач лабораторіями
кандидат технічних наук

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

 - Гідравліка і гідропневмоавтоматика
 - Експлуатація і обслуговування машин
 - Методика проведення наукових досліджень (за темою магістерської роботи)
 - Основи наукових досліджень
 - Основи патентознавства
 - Основи проектування
 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології
 - Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв
 - Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв
 - Спеціальне обладнання хімічних виробництв
 - Технологічне обладнання хімічних виробництв
 - Трубопроводи та трубопровідна арматура

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології


Наукові досягнення кафедри

 

Значні наукові дослідження на кафедрі машин та апаратів хімічних виробництв почалися з 1967 року під керівництвом к.т.н., доц., завідувача кафедрою М.Я. Розкіна у галузі процесів і обладнання хімічних виробництв. Дослідження і розробки фінансувались держбюджетом і за рахунок госпрозрахункових договорів з багатьма підприємствами регіону: Рубіжанський хімічний завод "Зоря" , Рубіжанське виробниче об'єднання "Барвник", Горлівський хімічний завод, та інші.

При дослідженні процесу нітролізу уротропіну було встановлено його механізм та розроблено ефективну і безпечну технологію нітролізу, а також розроблено обладнання для механічної стабілізації продукту, кристалізації продукту в автотермічних умовах, засоби і прибори автоматичного контролю нітролізу. Основні результати роботи були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і використані на підприємстві з значним економічним ефектом. Результатом досліджень був також захист докторської дисертації (МХТІ ім. Д.І.Мендєлєєва, Розкін М.Я. 1974 р.), та трьох кандидатських дисертацій (МХТІ ім. Д.І.Мендєлєєва Бєлкін Д.І., 1971р,. Есип В.П., 1974 р., ЛХТІ ім. Лєнсовєта Баєв Л.Г., 1973 р.).

Результати дослідження процесів екстракції були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і використані на підприємстві з значним економічним ефектом. Результатом дослідження був також захист трьох кандидатських дисертацій (ХПІ ім. В.І.Леніна, Стороженко В.Я., 1970р,. Стороженко Л.В. 1971 р., Носач В.О., 1975 р.).

З 1974 року під науковим керівництвом к.т.н. Бєлкіна Д.І. були розпочаті дослідження технології і обладнання виробництв пентаеритриту В результаті були складені теоретичні основи технології пентаєритриту, розроблено ефективну технологію і обладнання. Основні результати роботи були захищені 12 авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і впроваджені у виробництво на Рубіжанському хімічному заводі "Зоря" в 1978-80 р. з економічним ефектом 3 млн. крб. За результатами досліджень були спроектовані потужні виробництва пентаеритриту на Губахінському ВО і Черкеському ВО. Результатом дослідження був також захист докторської і кандидатської дисертацій (МХТІ ім. Мендєлєєва, Бєлкін Д.І.,1988 р., Кравченко Г.В., 1987 р.). Дослідження, після перерви (1991-97 рр.) продовжуються у поточний час.

З 1972 року проводяться дослідження і розробка газо-рідинних апаратів. Під науковим керівництвом к.т.н. Стороженко В.Я, з участю Барвина В.І. і Шабрацького В.І. розроблено апарат для сульфування алкіл бензолів з використанням SO3 у виробництві сульфоналу. Основні результати роботи були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і впроваджені у виробництво на Горлівському хімічному заводі в 1978-80 рр. Ці дослідження були продовженні у 1989 р. під науковим керівництвом д.т.н. Бєлкіна Д.І. Результатами цієї роботи став метод гідродинамічного розрахунку апаратів з ежекційними мішалками. Результатами були захист авторських свідоцтв, захист кандидатської дисертації (МІХМ, Шабрацький В.І. ,1995 р.).

Дослідження і розробки продовжуються у поточний час.


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх