Кафедра машин та апаратів хімічних виробництв

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом "Машинобудування", спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 33. ауд. 213
Електронна пошта: mahp@iht.lg.ua

Склад кафедриБєлкін Давид Ілліч
Бєлкін Давид Ілліч
завiдувач кафедри, професор
доктор технічних наук


Шабрацький Віктор Іванович
Шабрацький Віктор Іванович
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Бородіна Антоніна Володимирівна
Бородіна Антоніна Володимирівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Ненько Маргарита Василівна
Ненько Маргарита Василівна
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Ржецька Тетяна Анатоліївна
Ржецька Тетяна Анатоліївна
старший викладач


Демченко Ольга Олександрівна
Демченко Ольга Олександрівна
старший викладач
кандидат технічних наук


Керемет Михайло Анатолійович
Керемет Михайло Анатолійович
завідувач лабораторіями
кандидат технічних наук


Замалтинов Іван Сергійович
Замалтинов Іван Сергійович
інженер


Лабунський Роман Олексійович
Лабунський Роман Олексійович
інженер

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для напряму "Машинобудування"

 - Гідравліка і гідропневмоавтоматика
 - Експлуатація і обслуговування машин
 - Методика проведення наукових досліджень (за темою магістерської роботи)
 - Основи наукових досліджень
 - Основи патентознавства
 - Основи проектування
 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології
 - Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв
 - Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв
 - Спеціальне обладнання хімічних виробництв
 - Технологічне обладнання хімічних виробництв
 - Трубопроводи та трубопровідна арматура

Для напряму "Хімічна технологія"

 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології


Наукові досягнення кафедри

 

Значні наукові дослідження на кафедрі машин та апаратів хімічних виробництв почалися з 1967 року під керівництвом к.т.н., доц., завідувача кафедрою М.Я. Розкіна у галузі процесів і обладнання хімічних виробництв. Дослідження і розробки фінансувались держбюджетом і за рахунок госпрозрахункових договорів з багатьма підприємствами регіону: Рубіжанський хімічний завод "Зоря" , Рубіжанське виробниче об'єднання "Барвник", Горлівський хімічний завод, та інші.

При дослідженні процесу нітролізу уротропіну було встановлено його механізм та розроблено ефективну і безпечну технологію нітролізу, а також розроблено обладнання для механічної стабілізації продукту, кристалізації продукту в автотермічних умовах, засоби і прибори автоматичного контролю нітролізу. Основні результати роботи були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і використані на підприємстві з значним економічним ефектом. Результатом досліджень був також захист докторської дисертації (МХТІ ім. Д.І.Мендєлєєва, Розкін М.Я. 1974 р.), та трьох кандидатських дисертацій (МХТІ ім. Д.І.Мендєлєєва Бєлкін Д.І., 1971р,. Есип В.П., 1974 р., ЛХТІ ім. Лєнсовєта Баєв Л.Г., 1973 р.).

Результати дослідження процесів екстракції були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і використані на підприємстві з значним економічним ефектом. Результатом дослідження був також захист трьох кандидатських дисертацій (ХПІ ім. В.І.Леніна, Стороженко В.Я., 1970р,. Стороженко Л.В. 1971 р., Носач В.О., 1975 р.).

З 1974 року під науковим керівництвом к.т.н. Бєлкіна Д.І. були розпочаті дослідження технології і обладнання виробництв пентаеритриту В результаті були складені теоретичні основи технології пентаєритриту, розроблено ефективну технологію і обладнання. Основні результати роботи були захищені 12 авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і впроваджені у виробництво на Рубіжанському хімічному заводі "Зоря" в 1978-80 р. з економічним ефектом 3 млн. крб. За результатами досліджень були спроектовані потужні виробництва пентаеритриту на Губахінському ВО і Черкеському ВО. Результатом дослідження був також захист докторської і кандидатської дисертацій (МХТІ ім. Мендєлєєва, Бєлкін Д.І.,1988 р., Кравченко Г.В., 1987 р.). Дослідження, після перерви (1991-97 рр.) продовжуються у поточний час.

З 1972 року проводяться дослідження і розробка газо-рідинних апаратів. Під науковим керівництвом к.т.н. Стороженко В.Я, з участю Барвина В.І. і Шабрацького В.І. розроблено апарат для сульфування алкіл бензолів з використанням SO3 у виробництві сульфоналу. Основні результати роботи були захищені авторськими свідоцтвами на винохід, опубліковані в науково-технічних журналах і впроваджені у виробництво на Горлівському хімічному заводі в 1978-80 рр. Ці дослідження були продовженні у 1989 р. під науковим керівництвом д.т.н. Бєлкіна Д.І. Результатами цієї роботи став метод гідродинамічного розрахунку апаратів з ежекційними мішалками. Результатами були захист авторських свідоцтв, захист кандидатської дисертації (МІХМ, Шабрацький В.І. ,1995 р.).

Дослідження і розробки продовжуються у поточний час.


© 2003-2018 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх