Напрям "Фармація"

Чарівники ліків – фармацевти.

Наскільки важлива для людини робота - відповідає кожен по-своєму. Для одних робота - це сенс всього їхнього життя, для інших - просто засіб існування, для третіх - звичка, для четвертих - сумна необхідність. Чим вона буде для вас - вирішувати вам.

Ми чекаємо вас на кафедрі «Технологія органічних речовин», де, під час активного розвитку фармацевтичної галузі в Україні, ви отримаєте освіту за фахом - Технологія фармацевтичних препаратів. Завдяки роботі фармацевтичної промисловості вдається протистояти багатьом захворюванням і оберігати найцінніше - здоров'я і життя.

Технологія фармацевтичних препаратів - галузь науки, що займається розробкою способів одержання лікарських субстанції, теоретичних основ і виробничих процесів переробки природних і синтетичних засобів у лікарські препарати шляхом надання їм певної лікарської форми; розробкою нових і вдосконаленням існуючих способів і технологій отримання біоактивних речовин.

Кафедра випускає фахівців з 2001 року. За десятиліття підготовлено понад тисячу фахівців, які поповнили ряди працівників фармацевтичних заводів та фабрик Україні, Росії. Штат кафедри технології органічних речовин укомплектований висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом: 1 професор, 8 доцентів, 1 старший викладач. Співробітники кафедри поряд з навчальним процесом разом зі студентами ведуть велику науково-дослідницьку роботу.

Формування майбутнього фахівця відбувається не тільки в навчальних лабораторіях, але й у виробничих умовах при проходженні загально-інженерної, технологічної та переддипломної практик на провідних підприємствах України - ВАТ «Червона зірка» м. Харків, ВАТ «Фармак» м. Київ, Фармацевтична фірма «Дарниця»м. Київ, ЗАТ« Технолог» м. Умань, Концерн «Стирол-Біофарм »м. Горлівка, Луганський ХФЗ та ін.

Ця інформація надає більш-менш вірне уявлення про зміст обраної професії. Тепер перед вами стоїть завдання важче: розібратися в собі, зрозуміти власні прагнення, інтереси, здібності і саме складне - це приміряти себе до професії, побачити і відчути себе фармацевтом.


Дисципліни, що вивчаються студентами цього напрямуКафедра вищої математики та комп'ютерних технологій викладає:

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 - Програмно-інформаційне забезпечення ПЕОМ

Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін викладає:

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація хіміко-технологічних процесів
 - Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна біохімія та молекулярна біологія
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна та неорганічна хімія
 - Захист інтелектуальної власності у фармацевтичному виробництві
 - Латинська мова
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Механізм та реакційна здатність органічних сполук
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізична та колоїдна хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія природних речовин

Кафедра економіки та підприємництва викладає:

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Маркетинг у промисловій сфері
 - Облік та анализ фінансово-господарської діяльності підприємства
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Кафедра хімічних та фармацевтичних технологій викладає:

 - Валідація технологічного процесу та аналітичних методик
 - Гігієна та промислова санітарія фармацевтичних виробництв
 - Допоміжні речовини у фармацевтичній технології
 - Загальна хімічна технологія
 - Курсове та дипломне проектування Фармація
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Основи токсикології
 - Охорона праці в галузі
 - Практики Фармація
 - Промислова біотехнологія фармація
 - Промислова технологія синтетичних субстанцій
 - Промислова технологія фармацевтичних препаратів
 - Теоретичні основи фармацевтичних технологій
 - Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин
 - Фармакогностичні методи аналізу
 - Фармакологія
 - Фармацевтична ботаніка
 - Фармацевтична хімія
 - Фармацевтичне правознавство
 - Хімічна мікробіологія
 - Хімія і технологія напівпродуктів в органічному синтезі біологічно активних речовин

Кафедра екології та технології полімерів викладає:

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Цивільний захист

Кафедра загальної фізики та технічної механіки викладає:

 - Інженерна та комп’ютерна графіка в проектуванні обладнання
 - Електротехніка та основи електроніки
 - Прикладна механіка
 - Фізика та фізичні методи аналізу


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх