Напрям "Галузеве машинобудування"

Вибір майбутньої професії, отже, спеціальності, на яку ви хочете поступити у вищий навчальний заклад, завжди складне завдання. Складне тому, що хотілося б вибрати до душі, на все життя, і не помилитися. Складне тому, що важко вибирати, не знаючи змісту навчальної програми спеціальності, не знаючи, яку ви кваліфікацію зможете придбати після закінчення навчання, не знаючи яку роботу і на яких первинних посадах ви матимете право виконувати, маючи цю кваліфікацію.

Можливо ви виберете спеціальність 7.0505503 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»?

Студентам, що засвоїли програму по цій спеціальності і що захистили дипломний проект, привласнюється кваліфікація інженера-механіка.

Офіційно, узагальненим об'єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання й виробничі процеси для перероблення сировини й напівфабрикатів на товарну продукцію. Але такі об'єкти – це практично всі підприємства, на яких сировина у виробничих процесах переробляється в продукти. Отже, кваліфікація інженера-механіка відкриває можливість працювати в самих різних галузях промисловості, там де проводиться переробка сировини і напівфабрикатів в товарну продукцію.

Офіційно інженер-механік може посідати наступні первинні посади: інженер-конструктор (механіка); інженер-механік; інженер-технолог (механіка); інженер з інструменту, з комплектування обладнання, з механізації та автоматизації виробничих процесів, з механізації трудомістких процесів.

Яку ж роботу виконує інженер-механік на цих об'єктах і посадах? Саму різну. Він організовує експлуатацію, ремонт і обслуговування машин і апаратів (обладнання). Він конструює ці машини і апарати. Він досліджує технічні системи, що включають ці машини і апарати і технологічні процеси, що протікають в них. Він проектує виробництва. Як видно, поле діяльності інженера-механіка широке, а його діяльність різноманітна. Напевно, інженер-механік, підготовлений до роботи з складними виробничими машинами і апаратами, легко справиться і із завданнями конструювання, експлуатації, ремонту і обслуговування побутової техніки, втім, і будь-якої техніки.

Тепер про те, що вивчають студенти, щоб стати інженером механіком.

Навчальна програма має два ступені. Освоєння навчальної програми першого ступеня дозволяє отримати диплом бакалавра за напрямом 6.0505503 «Машинобудування». Цей диплом дозволяє перейти на другий ступінь навчання по цілому ряду спеціальностей, зокрема, за спеціальністю 7.0505503 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», в завершенні якої студент отримує диплом спеціаліста і кваліфікацію інженера-механіка.

Навчальна програма першого ступеня включає три цикли навчальних дисциплін: гуманітарної і соціально-економічної підготовки; математичної і природно-научної підготовки; професійної і практичної підготовки.

У циклі навчальних дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки: українська мова (за професійним спрямуванням), історія України, історія української культури, іноземна мова, ділова іноземна мова за професійним спрямуванням, філософія, економічна теорія, психологія та інформаційна культура.

У циклі навчальних дисциплін математичної і природно-научної підготовки: валеологія, екологія, математика, теорія ймовірностей і математична статистика, основи прикладної математики, фізика, фізика твердого тіла, хімія, фізична хімія, органічна хімія, нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка, інформатика, основи наукових досліджень.

У циклі навчальних дисциплін професійної і практичної підготовки: безпека життєдіяльності та основи охорони праці, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин (курсовий проект), взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, теоретичні основи, теплотехніки, електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка, деталі машин (курсовий проект), гідравліка та гідропневмоавтоматика, процеси і апарати хімічної технології (курсовий проект), технологічне обладнання хімічних виробництв, трубопроводи та трубопровідна арматура, розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв (курсовий проект), технологія машинобудування, експлуатація і обслуговування машин, загальна хімічна технологія, економіка підприємства, технологічна практика.

Завершує навчання державний іспит.

Навчальна програма другого ступеню включає два цикла навчальних дисциплін: гуманітарної і соціально-економічної підготовки; природно-научної, професійної і практичної підготовки. У циклі навчальних дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки: основи маркетингу, основи зовнішньоекономічних зв’язків.

У циклі навчальних дисциплін природно-научної, професійної і практичної підготовки: охорона праці в хімічній промисловості, цивільна оборона, автоматизація виробничих процесів, спеціальне обладнання хімічних виробництв (курсовий проект), ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв, хімічний опір матеріалів та захист від корозії, основи проектування і виробнича (дипломна) практика.

Завершує навчання захист дипломного проекту.

Як видно, навчальна програма охоплює практично всі природні, технічні і соціально-економічні об'єкти і явища.

Ведуть заняття з цих дисциплін висококваліфіковані викладачі, в числі яких профессори, доктори наук і доценти, кандидати наук. Для успішного проведення занять є аудиторії, лабораторії і комп'ютерні класи, Інтернет. У бібліотеці у необхідній кількості є підручники, навчальні посібники і методичні вказівки.

Навчально-виховну роботу за спеціальністю 7.0505503 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» організовує і проводить випускна кафедра машин і апаратів хімічних виробництв.

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам у виборі професії. Якщо ви вибрали спеціальність 7.0505503 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» - ласкаво просимо!


Дисципліни, що вивчаються студентами цього напрямуКафедра вищої математики та комп'ютерних технологій викладає:

 - Інформатика
 - Математика
 - Математичні методи моделювання та оптимізація
 - Теорія ймовірностей та математична статистика

Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін викладає:

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація виробничих процесів
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна хімічна технологія
 - Латинська мова
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Теоретичні основи теплотехніки
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізична хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія

Кафедра економіки та підприємництва викладає:

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка підприємства
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Кафедра машин та апаратів хімічних виробництв викладає:

 - Гідравліка і гідропневмоавтоматика
 - Експлуатація і обслуговування машин
 - Методика проведення наукових досліджень (за темою магістерської роботи)
 - Основи наукових досліджень
 - Основи патентознавства
 - Основи проектування
 - Процеси і апарати хімічної промисловості
 - Процеси і апарати хімічної технології
 - Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв
 - Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв
 - Спеціальне обладнання хімічних виробництв
 - Технологічне обладнання хімічних виробництв
 - Трубопроводи та трубопровідна арматура

Кафедра екології та технології полімерів викладає:

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
 - Цивільний захист

Кафедра загальної фізики та технічної механіки викладає:

 - Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 - Деталі машин
 - Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 - Матеріалознавство
 - Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 - Опір матеріалів
 - Теорія механізмів і машин
 - Теоретична механіка
 - Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 - Технологія машинобудування
 - Фізика
 - Фізика та фізичні методи аналізу
 - Фізика твердого тіла


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх