Напрям "Екологія"

Знание оборотной стороны профессии или призвания - это та цена, которую мы платим за овладение профессиональными навыками. Д. Болдуин

Перше найважливіше рішення у вашому житті: вибираємо професію. Хочемо в першу чергу звернутися до випускників шкіл та їх батьків, і поговорити про те, що вибір майбутньої професії - це дуже важливий і відповідальний крок! Тут дуже важливо не помилитися, щоб потім не кусати лікті і не шкодувати про дарма витрачені роки на «неправильну» спеціальність. Головне розібратися, що потрібно саме вам. Адже мова йде про ваше майбутнє життя і кар'єру.

В умовах сучасного стану навколишнього природного середовища гостро стоїть проблема її охорони. Слід широко пропагувати ідеї охорони природи, раціонального використання природних ресурсів серед учнівської молоді.

Саме тому, що екологія сьогодні використовує дуже широкий спектр спеціальностей, дати суворе визначення професії «еколог» неможливо. Головне для майбутнього еколога - це розуміння того, що природа для нього невід'ємна частина життя, що для нього важливо зупинити або сповільнити наростаючу деградацію природного навколишнього середовища.

Випускники шкіл, які збираються стати екологами, як правило, обґрунтовують своє прагнення любов'ю до природи та занепокоєнням за її майбутнє. Мотиви ці, безумовно, шляхетні, але при цьому необхідно враховувати дуже важливі обставини: обираючи професію еколога, ви вибираєте не тільки романтичне життя на лоні незайманої природи, але і виснажливу кропітку працю в лабораторіях, на виробництві, у спілкуванні з людьми, які часто не розуміють ваших цілей і завдань.

Якщо ви збираєтеся пов'язати своє життя з екологією, треба вирішити - в якій саме її галузі ви бажаєте працювати в подальшому. У самому загальному вигляді всі сфери діяльності екологів можна розділити на дві великі групи - «зелену» і «коричневу» екологію.

«Зелена» екологія - це все те, що пов'язано зі збереженням дикої природи. Тут працюють в основному ботаніки, зоологи та географи. «Коричнева» екологія займається проблемами забруднення. Тут більшою мірою працюють інженери, хіміки, мікробіологи, генетики.

Об'єднує їх одне: діяльність еколога будь-якої спеціальності спрямована на досягнення гармонійного співіснування людини і природи. Еколог - це як би лікар, лікар-діагност, який намагається встановити, від чого страждає природа. І лікар, який призначає ліки, які допомагають відновити взаємодію людини і природи.

Є і ще одна важлива обставина: робота еколога пов'язана з різними організаціями. Майбутні екологи повинні обов'язково вчитися спілкуванню не тільки з природою, але і з людьми.

Галузі діяльності еколога.

Можливо, після закінчення ВНЗ ти прийдеш на промислове підприємство, і будеш проводити моніторинг технологічних процесів, з'ясовуючи, що саме виробництво «вдихає», та яку гидоту може «видихнути», вдосконалювати устаткування для захисту навколишнього середовища.

Інша область застосування твоїх сил - організаційно-управлінська. Скажімо, в державному комітеті з екології, де ти будеш постійно здійснювати нагляд за екологічною діяльністю підприємств.

Якщо ти бачиш себе у кріслі міського еколога, май на увазі: на сьогоднішній день відсутні чіткі механізми реалізації Закону про охорону навколишнього природного середовища, і екологи в деяких ситуаціях бувають абсолютно безсилі. Ось тут і знадобиться твій бійцівський характер, де достатньо одного кроку до великої політики. Адже в багатьох країнах саме партії «зелених» хочуть мати в своїх рядах професіоналів в області захисту природи і навколишнього середовища.

Найбільш привабливою є експертна діяльність екологів у приватних фірмах. Підприємства звертаються до них з проханням провести екологічну експертизу діючих технологій, проектів, усунути недоліки, підвищити ефективність використання устаткування, стандартизувати та сертифікувати продукцію, яку випускають. Багато бізнесменів вже усвідомили, наскільки гостро постали питання охорони природи і навколишнього середовища. Для солідних організацій важливий престиж, репутація і добре ім'я. Підприємства зобов'язані платити за використання природних ресурсів (води, енергії і т.д.) і за скиди стоків або викиди пилу, газів, а зробити грамотні розрахунки може тільки еколог.

Еколог повинен знати:

- Природоохоронне законодавство, екологічну стандартизацію і сертифікацію, екологічну безпеку, управління і поводження з відходами, утилізацію і рекуперацію відходів, природоохоронні технології, біологію з основами фізіології рослин і людини, гідрологію, ґрунтознавство, фітомеліорацію, заповідну справу, ландшафтну екологію, екологічне інспектування, екологічну паспортизацію територій, акваторій і підприємств та ін.

Еколог повинен мати професійно важливі якості:

- спостережливість;
- організованість і внутрішню дисципліни;
- довготривалу структуровану пам'ять;
- аналітичне мислення;
- громадську сміливість.

Де працювати екологу?

Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти випускник-еколог може займати посади молодшого наукового співробітника, інженера, економіста-природокористувача, інженера з охорони навколишнього середовища, геохіміка, інженера-дослідника та ін., які можуть працювати у проектних, науково-дослідних інститутах, в державних органах управління природокористуванням, в санітарно-епідеміологічних станціях (СЕС) та відділах охорони природи в міських, районних та обласних виконкомах.

Крім того, освоївши педагогічну програму, еколог може викладати у вузах, коледжах, загальноосвітніх установах, закладах середньої професійної освіти.

Разом з зростанням уваги до екологічних проблем у суспільстві зростає потреба й у фахівцях-екологах. І це обіцяє майбутнім екологам добрі перспективи у працевлаштуванні. Зараз практично жодна поважаюча себе компанія в будь-якій області не обходиться без фахівців з екології. Будь-яке починання у сфері будівництва, виробництва, транспорту повинно попередньо пройти незалежну екологічну експертизу.

У кожного вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців з екології, своя специфіка. У загальному вигляді про цю специфіку можна судити вже за назвою вузу. Однак, для того, щоб ваш вибір був обґрунтований, краще заздалегідь дізнатися, до якого роду діяльності готує екологів кожен конкретний ВНЗ.

Гуманітаріям від екології слід орієнтуватися на спеціальності в галузі екологічного права, менеджменту, аудиту, туризму тощо.

Якщо ви - небайдужий до екологічних проблем «технар», має сенс звернути увагу на кафедру екології нашого інституту.

В Інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені В. Даля здійснюється підготовка екологів з 1996 р. Перший випуск студентів за спеціальністю «Промислова екологія» відбувся в 1999 р. З 2000 року розпочато випуск студентів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Всього підготовлено понад 390 фахівців. Підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, 2 старших викладача, завідувач кафедрою екології професор, доктор технічних наук Попов Євген Вадимович.

З метою підвищення кваліфікації майбутніх екологів в інституті проводяться науково-практичні студентські конференції, студенти беруть участь у Всеукраїнських молодіжних наукових конференціях, у Міжнародних наукових конференціях студентів, магістрантів і аспірантів. Достатня підготовка дозволяє нашим студентам брати участь і досягати успіхів у всеукраїнському конкурсі студентських робіт, у всеукраїнській олімпіаді.

Випускники кафедри працюють екологами на державних і приватних підприємствах, інспекторами в регіональних та обласних екологічних інспекціях, 4 випускники продовжують навчання в аспірантурі. 

З 2008 року кафедра екології щорічно проводить регіональні молодіжні науково-практичні конференції, в якій беруть участь учні ліцеїв, шкіл, технікумів міст нашого регіону.

Перед вами стоїть важке завдання: розібратися в собі і обрати майбутню професію - еколог.


Дисципліни, що вивчаються студентами цього напрямуКафедра вищої математики та комп'ютерних технологій викладає:

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Моделювання та прогноз стану довкілля

Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін викладає:

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Аналітична хімія
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Колоїдна хімія
 - Латинська мова
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичне виховання
 - Хімія з основами біогеохімії

Кафедра економіки та підприємництва викладає:

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Екологічний менеджмент і аудит
 - Економіка природокористування
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Кафедра екології та технології полімерів викладає:

 - Біологія
 - Гідрологія
 - Дипломування
 - Екологічна безпека
 - Екологічна експертиза
 - Екологія людини
 - Загальна екологія (та неоекологія)
 - Заповідна справа
 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Кваліфікаційна бакалаврська робота
 - Ландшафтна екологія
 - Метеорологія і кліматологія
 - Моніторинг довкілля
 - Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 - Організація управління в екологічній діяльності
 - Основи екологічної токсикології і біоіндикація
 - Охорона праці в галузі
 - Рекреаційне лісівництво
 - Теорія хіміко-технологічних процесів синтезу високомолекулярних сполук
 - Техноекологія
 - Технологія основних виробництв та промислова екологія
 - Топографія з основами картографії
 - Урбоекологія
 - Утилізація та рекуперація відходів
 - Цивільний захист
 - Ґрунтознавство з основами геології та геоморфології

Кафедра загальної фізики та технічної механіки викладає:

 - Інженерна графіка
 - Фізика


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх