Спеціальність "Комп'ютерні науки"

На теперішній час спеціальності, що пов’язані з інформаційними технологіями, зокрема спеціальність «Комп'ютерні науки» є найбільш затребованими: незважаючи на економічну кризу, спеціалістів з ІТ-технологій в Україні не вистачає.

 
 

Серед інших спеціальностей, пов’язаних с ІТ –технологіями, спеціальність «Комп'ютерні науки» відрізняється своєю широтою і фундаментальністю. Ці якості базуються на «трьох китах»:
1. Широка математична підготовка. Студенти вивчають на високому рівні такі розділи математики, як алгебра і геометрія, математичний і функціональний аналіз, теорію ймовірності.
2. Потужна підготовка з програмування та ІТ-технологій. Студенти вивчать декілька мов програмування, у тому числі – основи офісного та інтернет-програмування, програмування баз даних.
3. Потужна підготовка з кібернетики, системних наук та математичного моделювання

В Інституті хімічної технології у підготовці спеціалістів з комп'ютерних наук беруть участь 2 доктори наук, професори, 10 кандидатів наук, доцентів

Оскільки сьогодні математика є універсальною мовою природничих наук та техніки, спеціалісти з комп'ютерних наук здатні розібратися у проблемах суміжних областей, а володіння декількома мовами програмування дозволяє виконати роботи з їх комп’ютеризації

Випускники спеціальності «Комп'ютерні науки», внаслідок свого широкого кругозору і професійних якостей, успішно працюють в регіоні, в Україні та сусідніх державах за такими напрямками:

в галузі ІТ-технологій:
- програміст, у тому числі – програміст Інтернет-додатків,
- системний адміністратор,
- фахівець з обслуговування локальних мереж та Інтернета;

в галузі науки і освіти:
- викладач інформатики у середній школі;
- науковець, математик-програміст, фахівець з комп’ютерного моделювання і наукового програмування.
- після закінчення аспірантури і захисту дисертації – викладач вищої школи.

в галузі фінансово-банківського сектору:
- фінансовий аналітик-програміст

у виробництві:
- математик-програміст, фахівець з роботи з програмними комплексами;
- програміст приладів і комплексів з ЧПУ
- програміст сучасних систем керування виробництвом (АСУ ТВ)

на держслужбі:
-держслужбовець зі знанням інформаційних технологій

в установах і закладах:
- офіс-менеджер зі знанням інформаційних технологій,
- офісний програміст,
- програміст-бухгалтер,
- фахівець з роботи з бухгалтерським програмним забезпеченням

в торгівлі:
- мерчендайзер-консультант з продаж обчислювальної техніки та програмного забезпечення

в проектних закладах:
- програміст систем автоматичного проектування.

Сподіваємось, що Ви приймете вірне рішення і поступите на спеціальність “Комп'ютерні науки” Інституту хімічних технологій, де справжні хлопці та дівчата зайняті справжнім ділом.


Дисципліни, що вивчаються студентами цього напрямуКафедра вищої математики та комп'ютерних технологій викладає:

 - Інформаційні мережі
 - Алгебра та геометрія
 - Архітектура обчислювальних систем
 - Бази даних та інформаційні системи
 - Дискретна математика
 - Диференціальні рівняння
 - Комп'ютерна графіка
 - Криптологія
 - Математична логіка та теорія алгоритмів
 - Математичний аналіз
 - Методи оптимізації та дослідження операцій
 - Моделювання випадкових процесів
 - Моделювання складних систем
 - Об'єктно-орієнтоване програмування
 - Обчислювальні методи
 - Обчислювальна геометрія
 - Операційні системи та системне програмування
 - Організація та обробка електронної інформації
 - Платформи корпоративних інформаційних систем
 - Програмування
 - Програмування та підтримка веб-застосувань
 - Проектування програмних систем
 - Системний аналiз та теорiя прийняття рiшень
 - Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення
 - Теорія керування

Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін викладає:

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Латинська мова
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Право промислової власності
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичне виховання

Кафедра економіки та підприємництва викладає:

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Кафедра екології та технології полімерів викладає:

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Цивільний захист


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх