Посилання на загальнодержавні нормативні акти у сфері вищої освіти

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти
Порядок призначення і виплати стипендій
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ від 22.06.2016 р. № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525»
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ від 06.03.2015 р. № 249 «Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка»
Постанова КМУ від 09 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ від 29.12.2020 р. № 1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ від 25.01.2021 р. № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»
Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Загальноуніверситетські документи

Нормативно-правова документація СНУ ім. В. Даля 
Статут СНУ ім. В .Даля 
Стратегія розвитку СНУ ім. В. Даля
Сфера поширення СУЯ в СНУ ім. В. Даля
Антикорупційна програма
Положення про Наглядову раду СНУ ім. В. Даля
Положення про Вчену раду СНУ ім. В. Даля
Положення про Методичну раду СНУ ім. В. Даля
Положення про ректорат СНУ ім. В. Даля
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та  якості  вищої освіти СНУ ім. В. Даля
Положення про Раду експертів НАЗЯВО СНУ ім. В. Даля
Положення про опитування (анкетування) стейкхолдерів СНУ ім. В. Даля
Перелік документів із забезпечення оцінювання якості освітніх програм СНУ ім. В. Даля
Типова анкета СНУ ім. В. Даля для опитування студентів при акредитації ОП
Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів СНУ ім. В. Даля
Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП, кафедр та  інститутів   (факультетів) СНУ ім. В. Даля
Положення про щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти  СНУ ім. В. Даля
Типове Положення про Вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) СНУ ім. В. Даля
Положення про структурні підрозділи  СНУ ім. В. Даля
Положення про кафедру СНУ ім. В. Даля
Положення про організацію освітнього процесу в СНУ ім. В. Даля
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату СНУ ім.В.Даля 
Положення про планування, облік роботи та індивідуальний план науково-педагогічних працівників
Положення про освітні програми СНУ ім. В. Даля
Правила призначення академічних та соціальних стипендій в СНУ ім. В. Даля
Антикорупційна програма СНУ ім. В. Даля
 
 Загальноінститутські документи

Положення про Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Наказ про структурні зміни ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)
Колективний договір
Положення про кафедру Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Положення про бібліотеку Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Положення про гуртожиток Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Правила внутрішнього розпорядку для студентів і працівників - учасників навчально-виховного процесу Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Положення про Вчену раду Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Положення про методичну раду Інституту хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (м.Рубіжне)
Положення про Студентську раду Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Угода між адміністрацією та органами студентського самоврядування ІХТ СНУ
Положення про порядок та умови формування індівідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти ІХТ СНУ ім. В.ДАЛЯ (м.Рубіжне)

Документи СНУ ім. В. Даля, якими керуються структурні підрозділи ІХТ:

- відбіркова комісія

Положення про приймальну комісію СНУ ім. В. Даля
Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля

- навчально-методичний відділ
-- стосовно навчального процесу

Положення про організацію контрольних заходів та атестацію здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти СНУ ім. В. Даля
Шаблон індивідуального навчального плану студента
Шаблон індивідуального навчального плану аспіранта
Положення про навчально-методичний комплекс дистанційного курсу   дисципліни в СНУ ім. В. Даля
Положення про програму і робочу програму начальної дисципліни СНУ ім.  В. Даля
Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії СНУ ім. В. Даля
Положення про порядок зарахування освітніх компонент та результатів неформальної освіти і визначення та ліквідації академічної різниці
Положення про організацію та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля
Положення про організацію самостійної роботи СНУ ім. В. Даля
Положення про навчання студентів СНУ ім. В. Даля за індивідуальним графіком

-- стосовно організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності
Положення про бібліотеку освітніх програм СНУ ім. В. Даля
Положення про банк навчальних планів  СНУ ім. В. Даля
Положення про відкритий  освітній ресурс в СНУ ім. В. Даля
Положення про Гарантів освітньої програми
Положення про освітні програми Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Положення про репозитарій кваліфікаційних випускних робіт
Положення про розроблення, викладання та оформлення інформаційних   пакетів ЄКТС в СНУ ім. В. Даля
Положення про розроблення, викладання та оформлення навчально-методичних матеріалів СНУ ім. В. Даля
Положення про формування каталогів дисциплін вільного вибору у СНУ ім. В. Даля
Положення про формування силабусів навчальних дисциплін СНУ ім. В. Даля
Положення щодо порядку розроблення навчальних планів СНУ ім. В. Даля
Шаблон НП бакалавра 2020
Шаблон НП магістра 2020
Шаблон НП доктора філософії 2020

-- стосовно аспірантури
Положення про відділ аспірантури та докторантури СНУ ім. В. Даля

-- стосовно підвищення кваліфікації та стажування
Положення про компетентність та обізнаність персоналу  (про підвищення кваліфікації та стажування)

 
© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх