Кафедра економіки та підприємництва

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямом "Економіка підприємства" та спеціалістів за спеціальністю "Економіка підприємства".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 31. ауд. 211
Телефон: (06453) 6-40-59
Електронна пошта: ep@iht.lg.ua

Склад кафедриНоскова Світлана Анатоліївна
Носкова Світлана Анатоліївна
завідувач кафедри, доцент
кандидат економічних наук


Ухов Олександр Сергійович
Ухов Олександр Сергійович
доцент кафедри
кандидат філософських наук


Касьянова Валентина Олександрівна
Касьянова Валентина Олександрівна
доцент кафедри
кандидат економічних наук


Літвінова Ірина Михайлівна
Літвінова Ірина Михайлівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук, кандидат економічних наук


Татарченко Олена Миколаївна
Татарченко Олена Миколаївна
доцент кафедри
кандидат економічних наук


Завойських Юлія Андріївна
Завойських Юлія Андріївна
доцент кафедри
кандидат економічних наук


Літуча Неля Олександрівна
Літуча Неля Олександрівна
старший викладач за сумісництвом


Хохлова Олександра Артурівна
Хохлова Олександра Артурівна
асистент


Будрик Оксана Ігорівна
Будрик Оксана Ігорівна
асистент


Патріарх Тетяна Василівна
Патріарх Тетяна Василівна
інженер 2-ї категорії


Лабунська Марина Володимирівна
Лабунська Марина Володимирівна
старший лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для напряму "Економіка підприємства"

 - Інвестування
 - Інноваційний розвиток підприємства
 - Інформаційні системи і технології на підприємстві
 - Інформаційна культура
 - Історія економіки та економічної думки
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Аналіз та керування економічним ризиком
 - Аналітична практика
 - Аудит
 - Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування
 - Бухгалтерський облік
 - Внутрішній економічний механізм підприємств
 - Вступ до спеціальності
 - Господарське право
 - Гроші та кредит
 - Державні екзамени
 - Дипломування
 - Економіка і організація інноваційної діяльності
 - Економіка праці й соціально трудові відносини
 - Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 - Економіка та організація промисловості
 - Економічна діагностика
 - Економічна теорія
 - Економічний аналіз
 - Контролінг
 - Логістика
 - Мiкроекономiка
 - Міжнародна економіка
 - Макроекономiка
 - Маркетинг
 - Математичне моделювання підприємницької діяльності
 - Менеджмент
 - Менеджмент у виробництві
 - Національна економіка
 - Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 - Операційний менеджмент
 - Організація виробництва
 - Основи банківської справи
 - Основи економічної науки
 - Основи маркетингу
 - Підприємництво та бізнес культура
 - Планування і контроль на підприємстві
 - Політологія
 - Потенціал і розвиток підприємства
 - Проектний аналіз
 - Регіональна економіка
 - Системи технологій промисловості
 - Соціологія
 - Статистика
 - Стратегічне управління
 - Стратегія підприємства
 - Страхування
 - Університетська освіта
 - Управління бізнес-процесами
 - Управління конкурентоспроможністю підприємства
 - Управління потенціалом підприємства
 - Управління проектами
 - Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом
 - Філософія
 - Фінанси
 - Фінанси підприємств
 - Фінансовий аналіз
 - Фінансовий менеджмент
 - Цiноутворювання

Для напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

 - Інформаційна культура
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Екологічний менеджмент і аудит
 - Економіка природокористування
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Соціологія
 - Філософія

Для напряму "Інформатика"

 - Інформаційна культура
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економічна теорія
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Соціологія
 - Управління інноваціями
 - Філософія

Для напряму "Машинобудування"

 - Інформаційна культура
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка підприємства
 - Економічна теорія
 - Політологія
 - Соціологія
 - Філософія

Для напряму "Хімічна технологія"

 - Інформаційна культура
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Основи зовнішньоекономічних зв’язків
 - Політологія
 - Соціологія
 - Філософія

Для напряму "Фармація"

 - Інформаційна культура
 - Історія України
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Маркетинг у промисловій сфері
 - Облік та анализ фінансово-господарської діяльності підприємства
 - Політологія
 - Соціологія
 - Філософія


Історія кафедри

 
Кафедра економіки та підприємництва створена 18 серпня 1977 року на основі секції економіки, що входила до складу кафедри автоматизації хімічних виробництв та мала назву «Економіка, організація виробництва та охорона праці», а з 1983 року – «Економіка та організація виробництва». Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Солдатов Олександр Миколайович, який очолював її у 1977-1994 рр.

На початку свого існування кафедра забезпечувала навчальний процес на денному та вечірньому відділеннях загальнотехнічного факультету інституту м.Рубіжного та на вечірньому факультеті м.Сєвєродонецька викладанням дисциплін «Економіка», «Організація та планування», а також виконувала науково-дослідницьку роботу на замовлення хімічних підприємств регіону.
Підготовка спеціалістів з економіки підприємств в Інституті м.Рубіжного почалася з 1981 року на вечірній формі навчання за спеціальністю «Економіка та організація хімічних виробництв». На той час кафедра була однією із чотирьох економічних кафедр в СРСР, що випускали спеціалістів за даною спеціальністю (спеціалістів за спеціальністю «Економіка та організація хімічних виробництв» випускали інженерно-економічні інститути Куйбишева, Ленінграда та Харкова). В 1993 році відбувся перший набір студентів на комбіновану форму навчання.

В липні 1994 року у зв’язку з виокремленням зі складу Рубіжанського філіалу Сєвєродонецького вечірнього факультету було створено кафедру економіки та організації виробництва та здійснено перший набір студентів на денну форму навчання, а в 1996 році почався прийом на заочну форму навчання за спеціальністю «Економіка підприємства».
В 1998 році кафедру перейменовано на кафедру економіки підприємства.

Впродовж 10 років (1994-2004 рр.) кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Овчаренко Галина Миколаївна. Під час її керівництва кафедра почала активно розбудовуватися. Було визначено основні напрями наукової діяльності кафедри. Галина Миколаївна залучила найбільшу кількість молодих спеціалістів до викладацької діяльності, які становлять значну частину сучасної кафедри.


У 2004-2008 роки обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Комач Любов Дмитрівна. Під час її роботи кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності та продовжувала розвиватися.Впродовж 2008-2010 рр. кафедру очолював доцент Тімошин Анатолій Сергійович, за участі якого на кафедрі впроваджено підготовку спеціалістів за прискореною формою навчання.

Естафету розвитку кафедри ЕППС з вересня 2010 року прийняла та продовжує активно нести теперішній завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Логвінова Оксана Петрівна. Спостерігається позитивна динаміка розвитку науково-дослідної діяльності викладачів кафедри. Насьогодні укладено угоди про співпрацю з вітчизняними підприємствами, інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Дніпропетровським університетом ім. Альфреда Нобеля.

Сьогодні на кафедрі економіки підприємства та прикладної статистики працює 15 викладачів, зокрема 7 доцентів та один старший викладач, які забезпечують викладання та методичне забезпечення дисциплін кафедри (для спеціальності “Економіка підприємства” та інших спеціальностей Інституту хімічних технологій), підготовку та випуск бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства».

За роки свого існування викладачі кафедри зробили вагомий внесок в науково-дослідницьку та виховну роботу серед студентів, підготовку висококваліфікованих економістів для підприємств регіону. На даний час кафедра випустила 1626 спеціалістів, в тому числі здійснила 12 випусків (309 осіб) вечірнього відділення; 3 випуски (54 осіб) комбінованого відділення, 14 випусків (372 осіб) денного відділення та 11 випусків (806 осіб) заочного відділення.

Серед найвидатніших випускників, яки досягли значних успіхів у професійній діяльності, можна відзначити Бойко Ю.А. – Міністр енергетики та вугільної промисловості України (2002 р.); службовці Рубіжанської міської ради – Алфімова С.А., Романчук І.Ю. (1989 р.), Шпотя О.К. (1990 р.), Львова Т.В. (1991 р.), Арцев Ю.М. (1998 р.), Романов В.М. (2000 р.), Безгубенко Т.І. (2002 р.); керівники банківських установ – Серий В.В. (1999 р.), Коваленко Н.В. (2000 р.), Носков А.Г. (2005 р.); директор МПП «Прометей» – Акчебаш А.А. (2000 р.), директор Рубіжанскього політехнічного коледжа – Хортів С.І. (2001 р.), заступник директора ПН «ІнтерГазСінтез» – Васильєв А.М. (2001 р); зав.кафедри ФГД ІХТ СНУ ім.В.Даля – Журба М.А. (2005 р.), викладачі кафедри ЕППС ІХТ СНУ ім.В.Даля – Летуча Н.А. (1994 р.), Кармаза М.В. (1995 р.), Логвінова О.П. (1998 р.), Завойських Ю.А., Носкова С.А., Татарченко О.М. (1999 р.), Тяжкороб І.В. (2000 р.).

За останні роки викладачами кафедри підготовлено та опубліковано понад 150 публікацій у фахових виданнях, відбулося два захиста дисертацій на здобуття наукового ступеню канд.економ.наук., здійснено повне методичне забезпечення дисциплін, що викладаються.
 

 
 

Наукові досягнення кафедри


Кафедра економіки та підприємництва (ЕП) значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Метою наукової діяльності кафедри є створення, накопичення та використання наукових розробок у процесі підготовки фахівців та забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні.

Наукова діяльність кафедри спрямована на: розбудову наукової школи економіки підприємства та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності кафедри; організацію та проведення наукових заходів на базі кафедри (конференції, круглі столи, семінари); проведення науково-дослідних робіт з актуальних питань; підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в процесі навчання в аспірантурі та робота здобувачів наукового ступеня); організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентських наукових гуртків, виконання студентами наукових досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету та у всеукраїнських заходах); публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах).

Важливим елементом наукової роботи є підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій.

За останні роки захистили дисертації і отримали науковий ступінь кандидата наук співробітники кафедри ЕП:
Носкова С. А. (2014 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Організаційне забезпечення збалансованого розвитку регіону»);
Татарченко О. М. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва»);
Завойських Ю. А. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва»);
Літвінова І.М. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства»).

Над кандидатськими дисертаціями працюють асистенти кафедри ЕП: Будрик О. І. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та Хохлова О. А. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Над докторською дисертацією працює доцент кафедри ЕП Ілляшенко О.В. на тему «Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності).

Викладачі кафедри ЕП активно беруть участь у науково-дослідній роботі. Дослідження, що проводяться кафедрою, мають як фундаментальний, так і прикладний характер та відповідають пріоритетним напрямам.

Викладачами кафедри ЕП проводяться наукові дослідження за напрямами:
 • економічний аналіз діяльності підприємств, які функціонують на сході України;
 • управління економічним ризиком в сучасних умовах господарювання;
 • забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства,
 • формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства.
Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу та наукових співробітників кафедр, використовуються в навчальному процесі.

За останні роки викладачами кафедри ЕП видано монографії:
 1. Носкова С.А. Стратегія розвитку Луганської області : монографія / І.В. Заблодська, О.Ю. Кудріна, С.А. Носкова – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014 р. – 308 с.
 2. Носкова С.А. Формування територіально-виробничих структур регіону: [монографія] / І. В. Заблодська, О.С. Корсакова, С.А. Носкова, І.А. Хорошилова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 152 с.
 3. Літвінова І.М. Інноваційний розвиток підприємства: інформаційне забезпечення: [монографія] І.М. Літвінова. – Лисичанськ : Вид-во ПП ВКФ «ПромЕнерго», 2015. – 228 с.
 4. Завойських Ю.А. Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва: [монографія] / І.В. Заблодська, Ю.А. Завойських, С.О. Бурбело, М.С. Кроленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
 5. Татарченко О.М. Розвиток міжрегіонального співробітництва: [монографія] / І.В. Заблодська, О.М. Татарченко, А.С. Алексєєв, А.В. Сивоконь. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
 6. Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: основні характеристики, структура та функції / О. В. Ілляшенко. — У кн.: Экономическая безопасность: нелинейный подход : [монография]; под ред. А.И. Сухорукова, Э.Л. Стрельцова, Т.И. Егоровой-Гудковой. В 2-т. Т. 1– Одесса: 2015. – С. 28?40.
 7. Ілляшенко О. В. Механізм розвитку системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко. – У кн.: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: [монография]; в 2-х т. Т. 1 / за заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД "Гельветика", 2015. – С. 247?258.
 8. Ілляшенко О.В. Механізми системи економічної безпеки підприємства. Монографія. – Х.: Мачулін, 2016. –504 с.
За останні п’ять років співробітниками кафедри ЕП опубліковано 117 наукових статей, у тому числі – 6 у закордонних виданнях, підготовлено 216 тез доповідей на наукових конференціях.
 

© 2003-2018 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх