Індексація оплати за навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(М. РУБІЖНЕ)

 

НАКАЗ

« 29 » травня  2020р.                                                                                                                                              № 46-03
«Про індексацію оплати за навчання»
 
   У зв'язку із підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати), керуючись ч.7 ст.73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, на виконання постанови Кабінету Міністрів України за № 1298 від 30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів № 731 від 16.09.2015р. «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів № 1013 від 09.12.2015р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових активів» (зі змінами), та відповідно до п.4.1 Договорів (контрактів) укладених зі вступниками з 01.07.2016р., яким передбачено наступне «Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника», з метою індексації вартості навчання в межах офіційно визначеного Державною службою статистики України рівня інфляції;
 
НАКАЗУЮ:
1. Для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,       «спеціаліст»,«магістр» за договорами (контрактами), які укладені у період з 01.07.2016 року по 30.06.2020 року та затверджені кошторисами, провести індексацію вартості навчання з 01.09.2020 року та до закінчення термінів дії договорів (контрактів) і отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
 
2. Провести зазначену у п. 1 цього наказу індексацію вартості навчання в межах офіційно визначеного Державною службою статистики України рівня інфляції за 2019 рік, збільшив розмір вартості навчання кожного навчального року на 4,1% та відповідно до додатків         № 1, 2 до цього наказу.
 
3. Провідному юрисконсульту Андріяновій Н.М. підготувати додаткові угоди до діючих договорів (контрактів) на збільшення вартості навчання за наслідками проведеної індексації в межах офіційно визначеного Державною службою статистики України рівня інфляції.
 
4. Завідувачам кафедр, кураторам груп, навчально-методичному відділу забезпечити укладання додаткових угод до 01.08.2020р.
 
5. Інженеру з ремонту I категорії Смокіну О.В. забезпечити розміщення на веб - сторінці сайту Інституту наказ із додатками.
 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
Директор ІХТ СНУ ім.В.Даля                                                                                                             П.Ю. Андреєв
 
 
 

 Проект вносить:                                                                                                                 Узгоджено:

головний бухгалтер                                                                                                             провідний юрисконсульт

__________І.В. Юрченко                                                                                                      ___________Н.М. Андріянова


Розрахунок вартості навчання за один навчальний рік з 01.09.2020 р. денна форма навчання
Розрахунок вартості навчання за один навчальний рік з 01.09.2019 р. заочна форма навчання

© 2003-2020 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх